بيمارستان امام خميني (ره) فريدونكنار
۱۳۹۹ دوشنبه ۲۰ مرداد
br ENGLISH
واحد فيزيوتراپي

واحد فيزيوتراپي:

فيزيوتراپي در درمانگاه تخصصي در طبقه همكف بيمارستان قرار دارد. در شيفت صبح فعال است.

جهت نوبت گيري به صورت حضوري با در دست داشتن نسخه پزشك در ساعت 30/7 صبح مراجعه شود. نوبت براي يك ماه تا 45 روز زده مي شود.

در اين مركز فيزيوتراپي شامل: اندامها و مفاصل، قفسه سينه، كمر، گردن، شانه، بيماران مغز و اعصاب مانند سكته مغزي و .... انجام مي شود.

Text Box:  تلفن داخلي: 6234

مسئول فيزيوتراپي

 آقاي مجازي(كارشناس فيزيوتراپي)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Text Box:
 
 
 
 
 
1397/10/16
Powered by DorsaPortal