بيمارستان امام خميني (ره) فريدونكنار
۱۳۹۷ شنبه ۲۹ دي
br ENGLISH
صفحه نخست
 
 
  دانشگاه علوم پزشكي مازندران

بيمارستان امام خميني ( ره ) فريدونكنار

 
 
  

آدرس پستي :  مازندران- فريدونكنار- خيابان امام  بيمارستان امام خميني(ره)

 

كدپستي : 4751791151

 

شماره تماس :  01135652006  01135652008

 

نمابر :  01135656387